Đóng

Nhóm nhạc V Music

11/03/2017 Ca Sĩ, Cung Cấp Nhân Sự, Dịch Vụ

IMG_20170303_180058 IMG_20170303_180106 IMG_20170303_180118 IMG_20170305_160457 IMG_20170305_160516

Công ty Mặt Trời chuyên cung cấp nhân sự bao gồm PG, DJ, MC, Ca Sĩ, Người Mẫu ,Nhóm nhảy, Nhóm múa , Ban Nhạc
Cung cấp đầy đủ các loại nhân sự phục vụ cho tùy tính chất sự kiện với giá cạnh tranh , quản lý tốt ,tiết kiệm chi phí

Ca Sĩ Related