LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI DRAGON E-HOME

Sự Kiện Mặt Trời cho thuê âm thanh quận 7 với các thiết bị khác như sau :

Dàn âm thanh ánh sáng

4 Full Nexo

2 monitor

2 sub Nexo

1 Mixer digital

2 Main 4 kênh

6 Micro không dây

1 Bộ dây kết nối ban nhạc

16 Par led

Show âm thanh ánh sáng cho đối tác ruột thịt

30/31-08

Thay mặt công ty và toàn thể nhân viên công ty Sự Kiện Mặt Trời , chúng tôi xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và chọn chúng tôi làm đối tác trong các sự kiện vừa qua

Sự Kiện Mặt Trời cho thuê âm thanh ánh sáng quận 11 với tiêu chí khách hàng là số 1