LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Sự Kiện Mặt Trời cho thuê âm thanh quận 11 hcm trường trung học Trương Vĩnh Ký với các thiết bị khác như sau :

Lễ khai giảng năm học mới 05/09/2022 trường Trương Vĩnh Ký

Dàn âm thanh ánh sáng
8 Full Nexo
4 monitor
4 sub Nexo
1 Mixer digital
3 Main 4 kênh
6 Micro không dây
1 Bộ dây kết nối ban nhạc

Thay mặt công ty và toàn thể nhân viên công ty Sự Kiện Mặt Trời , chúng tôi xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và chọn chúng tôi làm đối tác trong các sự kiện vừa qua

Sự Kiện Mặt Trời cho thuê âm thanh quận 11 hcm trường trung học Trương Vĩnh Ký với tiêu chí khách hàng là số 1