Cho thuê âm thanh ánh sáng và thiết bị sự kiện TP.HCM
cung cấp nhân sự TP.HCM
quay phim chụp hình TP.HCM
index 1

SỰ KIỆN MẶT TRỜI – CHUYÊN CHO THUÊ VÀ CUNG CẤP NHÂN SỰ ,THIẾT BỊ VÀ QUAY PHIM CHỤP HÌNH SỰ KIỆN

CÁC SỰ KIỆN ĐÃ LÀM

index 1

CHO THUÊ VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ SỰ KIỆN

CHO THUÊ ÂM THANH

Cho thuê âm thanh TP.HCM

CHO THUÊ ÁNH SÁNG

Cho thuê ánh sáng TP.HCM

CHO THUÊ SÂN KHẤU

Cho thuê sân khấu TP.HCM

CHO THUÊ THIẾT BỊ KHÁC

Cho thuê thiết bị sự kiện TP.HCM
index 1

CHO THUÊ VÀ CUNG CẤP NHÂN SỰ SỰ KIỆN

DJ

cho thuê DJ TP.HCM

MC

cho thuê MC TP.HCM

CA SĨ

cho thuê ca sĩ TP.HCM

PG-PB

cho thuê PG TP.HCM

NGƯỜI MẪU

cho thuê người mẫu TP.HCM

NHÓM NHẢY

cho thuê nhóm nhảy TP.HCM

BAN NHẠC

cho thuê ban nhạc TP.HCM

MÚA LÂN

cho thuê múa lân TP.HCM
index 1

QUAY PHIM CHỤP HÌNH

LIVESTREAM - SỰ KIỆN

quay livestream TP.HCM

QUẢNG CÁO SẢN PHẨM

quay TVC sản phẩm TP.HCM

QUẢNG CÁO DOANH NGHIỆP

quay TVC công ty TP.HCM

QUẢNG CÁO BẤT ĐỘNG SẢN

quay quảng cáo bất động sản TP.HCM